Kule Vinç Kullanım Talimatı

Kule Vinç Kullanım Talimatı

Şantiyede kullanılacak olan kule vinçlerin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

Kule Vinç Kullanım Talimatı

Bu talimat; Kule Vinç Operatörünü kapsar

1 - Kule vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
 

kule-vinç-operatoru

2 - Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yasaktır.

3 - Bütün vinçlerin görebilecek bir yerinde yük çizelgesi asılıdır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.

4 - Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır.

kule-vinc-yuk-altında-calısma

5 - Operatör, vinç ile çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kolları kontrol edecektir.

6 - Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile en az 5 mt. uzaklık olacaktır. Bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilecektir.

7 - Vinçler üzerindeki limit şalteri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

tambur-swichi

8 - Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulunduracaktır.

9 - Çalışmaya başlamadan önce vinç halatları kontrol edilecek, herhangi bir halatta deformasyon ve tel kopuklukları varsa halat değiştirilecektir.

10 - Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamayacak, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyacaktır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutuna uygulayacaktır.

11 - Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılacaktır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir nüshası ................................... departmanında bir nüshası da .................................... .departmanında saklanacaktır.

periyodik-kontrol

12 - Vincin montajı ve demontajı çalışmasına başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle çevrelenecek ve saha içinde işçi çalışması olmayacaktır.

13 - Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (swich) yetkili bir teknik elman tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenecektir.

14 - Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içerisindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden10 mt uzaklıkta olmalıdır.

15 - Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilecektir. Rüzgâr ölçme sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve eğer rüzgâr hızı türü vinçler için 45–50 km/saat ise vinçle çalışma yapılmayacaktır.

ruzgar-gulu-sensoru

16 - Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilecektir. Günlük kontrol formuna kayıt yapılacaktır.

17 - Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olacaktır.

18 - Operatör, vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu amirine haber vermeden terk etmeyecektir.

19 - Vincin elektrik ve mekanik arızası olması durumunda operatör arızayı yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya müdahale etmeyecektir.

20 - Vinç operatörü en küçük rahatsızlığını dahi doktora bildirecektir.

21 - Bağlantı olarak tünel kalıplarda kaldırma aparatları kullanılacaktır. Sepetle malzeme alımlarında dörtlü halatlarla sepete bağlanılması suretiyle çalışma yapılacaktır. Tünel kalıpların yere yatırılması işleminde yatırma aparatları kullanılacaktır.

22 - Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olacaktır.

23 - Vincin tepe ikaz lambası çalışır durumda olacaktır.

ikaz-lambasi

24 - Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların yapılması sağlanacaktır.

25 - Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır.

26 - Çalışmalar sırasında tehlikeli bir durum olabileceğine karar verdiğinde çalışmasını durduracak, amirine haber verecektir.

Uzmanlar İş Makinaları ve Operatörlük Kursu

WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top