TCDD MEKANİK VASITA TESİS, CİHAZ VE VİNÇ OPERATÖRÜ ALIYOR...

TCDD  MEKANİK VASITA TESİS, CİHAZ VE VİNÇ OPERATÖRÜ ALIYOR...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları tarafından yeni personel alımı ile alakalı ilan yayınlandı. İlan kapsamında Mekanik Vasıta, Cihaz ve Vinçoperatörleri alınacağı belirtildi. 22.07.2013 TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU TARAFINDAN İLAN EDİLDİKTEN SONRA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE Teşekkülün bölge müdürlüklerine bağlı işyerlerinde belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere mekanik vasıta tesis, cihaz ve vinç operatörü alınacaktır. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince TCDD’nin talebi Açık İş İlanlarında 22.07.2013 tarihinde ilan edilecek ve 31.07.2013 tarihine kadar ilanda kalacaktır.
Talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılacaktır.
1- İlan edilecek talebe başvurabilmek için, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2012 yılı KPSS’dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
2- Talepler İŞKUR’da il düzeyinde yayınlanacak olup, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince talebe başvuru yapabilmek için, talebin ilan edildiği il sınırlarında ikametgâh edilmesi şarttır.
3- Atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu bilgilerini görmek için “İşyerleri ve Öğrenim Durumları”
4- Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek talebe başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce;
- Çalışacağı işyerini görmeleri,
- Daha önce işe giren Vinç Operatörleriyle görüşmeleri,
- TCDD web sitesinde yer alan Vinç Operatörlüğü Görev tanımlarını okumaları kendileri için faydalı olacaktır.
5- Adaylar, ilan edilen iş gücü taleplerinden sadece birine başvuru yapabilecektir.
6- İŞKUR tarafından gönderilecek listelerde yer alan adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için, gönderilecek tebligatta belirtilen ve TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında,
- Öğrenim belgesi,
- Nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi,
- Askerlik durum belgesi, (terhis, tecil, muaf olduğunu belirtir.)
- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Sicil kayıtları varsa her kayıtın mahkeme kararlarını (onaysız fotokopi olabilir)
- Resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD web sitesinde yayınlanacaktır) eksiksiz olarak doldurup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/Ankara adresine teslim edeceklerdir.
7- Vinç Operatörlüğüne müracaat edecek adaylar Vinç Operatörlük Belgelerinin fotokopileri istenmektedir
8- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
9- Sözlü sınav tarihi ve yeri, TCDD web sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, Sözlü sınav tarihi ve yeri İŞKUR ca gönderilen listede bulunup, evrak teslimi yapan adaylara evrak tesliminde tebliğ edilecek veya adreslerine tebligat gönderilecektir.
10- Teşekkülde görev alacak vinç operatörleri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
11- Adayların deneme süresi 4 aydır.
12- Ataması yapılan adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteğinde bulunamayacaktır.
13- Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
14- Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrılması halinde, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretleri ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları sürelerine ait günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetin ½ si tutarında Teşekkülümüze tazminat ödeyecektir.
15- Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan mekanik vasıta tesis, cihaz ve vinç operatör adaylarından;
Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin herhangi birisinden Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda;
-Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
-Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
-İşitme Muayenesi (Odyometrik sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu) özellikle belirtilmiş olacaktır.
-Evraklarınızın teslimi sırasında almış olduğunuz sağlık raporu, Bölge Sağlık Müdürlüğümüzce TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince değerlendirilip, çalışabileceğiniz grup tespit edilecektir. Vinç Operatörlüğüne uygun olan adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir.

 

WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top