Beton Transmikserleri

Beton Transmikserleri

Beton Transmikseri

Beton Transmikseri

Resim 1: Transmikser

1. Görevleri

Hazır betonun üretim tesisinden döküm sahasına ulaştırılmasını sağlayan,taşıma esnasında betonun özelliğini koruyan ve belirlenen alana döküm yapılmasını sağlayan iş makinesidir.

Trnsmikserler kamyon ve kamyon üzeri mikser kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Taze beton taşıma esnasında mikser kazanının düşük bir hızla dönmesiyle (yaklaşık 1-4 devir/dakika ) karıştırılmakta ve priz almadan yapıdaki yerine taşınabilmektedir.

Mikser kazanları 7-8-10-12 m3 beton taşıyabilecek kapasitededir. Ayrıca özel projelerde şap betonları için daha küçük kapasiteli 4-6 m3lük mikser kazanları da mevcuttur. Beton standartlarına göre bu tarzda taşınan betonlar transmikser kazanının kapasitesinin %80’inden daha fazla olmamalıdır.

Hazır betonun taşıma süresi en çok 2 saat veya toplam 300 devirdir. Bu süre üretici ile alıcı arasında anlaşma sonucu priz geciktirici katkı ve benzeri önlemler alınarak uzatılabilir veya başka sınırlamalar dikkate alınarak kısaltılabilir.

Beton karışım oranları tasarlanırken taze betonun taşıma şekli ve taşıma mesafesi dikkate alınmalıdır.

2. Makine Fonksiyonları

Taşıma

Beton santralinden aldığı betonu uygulama alanına taşır.

Mikserleme

Taşıdığı betonu 1-4 devir/dakika mikserleme (karıştırma) yaparak dökülecek alana intikal ettirir.

Boşaltma

Mikserde bulunan betonu orantılı olarak döküm sahasına veya beton pompası bunkerine boşaltır.

3. Verimli Kullanma Yöntemleri

  • Beton transmikserleri operatörleri, taşıma, mikserleme ve boşaltma işlemlerini yaparken betonun donmaması için uygulama süresine (yaklaşık 120 dakika) riayet etmelidir. Mikserleme işlemini üretici firma normlarında gerçekleştirmelidir (1-4 devir/dakika). 
     
  • Boşaltma işleminden sonra mutlaka mikserin içerisini basınçlı su kullanmak sureti ile yıkama işlemi yapılmalıdır. Aksi hâlde betonun donması transmikser kazanına zarar verecektir. 
     
  • Transmikserin mekanik aksamlarının periyodik olarak yağlanması ve bakımının yapılması gerekir. 
     
  • Transmikser kamyonunun periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır.
WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top