Çalışma Alanı Teknik Terimleri

Çalışma Alanı Teknik Terimleri

İş Makinalarının Kullanıldığı Alanlarla İlgili

Teknik Terimler

Agrega:

Çakıl, kırılmış taş, kum vs. gibi mineral malzeme veya bunların karışımıdır.

Alıyman:

Plânda ve arazide yolun doğru kısmıdır.

Ariyet:

Yarmadan çıkan malzemenin dolmayı doldurmaması hâlinde yol dışından alınan malzemedir.

Banket:

Yol boyunca iki yanda uzanan, yayaların ve parkeden araçların faydalanacağı kısımdır.

Bitümlü Malzeme:

Asfalt ve yol katmanlarının tamamını kapsayan geniş anlamlı malzemedir.

Büz:

Sulama ve sızıntı sularını yolun altından geçirmeye yarayan beton borulardır.

Bordür :

Banket ile kaplamayı ayıran tesise denir.

Beygir Gücü:

75 kg’lık cismin1saniyede1metre yüksekliğe kaldırılması için yapılan iştir.

Dever:

Virajlarda yola verilen eğimdir.

Dolma (İmla):

Kırmızı hattın altında kalan kısmın doldurulmasıdır.

Drenaj:

Suların yola zarar veremez hâle getirilmesidir.

Güzergâh:

Yol şeridinin harita ve arazi takip ettiği yoldur.

Hendek:

Yarmalarda platformdan ve şevlerden gelen suları toplayıp gerekli yerlere akıtan kısımdır.

İstinat Duvarı:

Şevler ve yola destek olmak üzere yapılan yapılardır.

Kaplama:

Banketler arasında trafiğin emniyetle seyredebilmesi için örtülmüş kısımdır.

Kırmızı Kot:

Yarma ve dolmadan sonraki yol ekseni kodudur.

Kot:

Herhangi bir noktanın belli bir düzleme nazaran alçaklığı veya yüksekliğidir.

Menfez :

Akarsuları yolun altından geçirmek için 10 m açıklığa kadar tesise verilen addır.

Rakım (İrtifa):

Herhangi bir yerin deniz seviyesinden olan yüksekliğidir.

Sanat Yapısı:

Koru, tünel, istinat duvarı, tahkimat gibi yapılardır.

Şev:

Yarma ve dolmada, yol kenarlarında tabi zeminle bağlantıyı temin amacıyla teşkil edilen meyilli zemindir.

Yarma:

Kırmızı hattın üzerinde kalan zeminin kazılmasıdır.

WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top