Forkliftler

Forkliftler

Forkliftler

1. Görevleri

Çeşitli malzemenin yüklenmesi, indirilmesi ve istiflenmesinde kullanılan makinelerdir.

Forkliftler 25-110 HP motor gücü ve 2-10 ton arası ağırlıktadır. Forkliftlerin kaldırma kapasiteleri 1-10 ton arasında olup kaldırma yükseklikleri 3-11 metredir.

Forkliftler belirli işleri yapmak üzere dizayn edilmiş özel makineler olup diğer makinelere benzemez.

Forklift

Resim 1: Forklift

2. Çeşitleri

Forkliftler dizel, elektrikli ve LPG’li olmak üzere üç grupta incelenir.

2.1. Dizel Forkliftler

Güç kaynağı iki veya dört zamanlı dizel motor olan forkliftlerdir. Daha çok ağır işlerde ve açık alanlarda kullanılır.

Dizel Forklift

Resim 2: Dizel forklift

2.2. Elektrikli Forkliftler

Güç kaynağı elektrik motoru olan forkliftlerdir. Hafif ve orta ağırlıklı işlerde kullanılır. Daha çok kapalı mekanlarda ve gürültü istenmeyen yerlerde kullanılır.

Elektrikli Forklift

Resim 3: Elektrikli forklift

2.3. LPG Forkliftler

Güç kaynağı LPG motorlu olup açık alanlarda dizel forkliftlere alternatif olarak kullanılır. Kapalı alanlarda kullanılmaları LPG’den dolayı sakıncalı ve tehlikelidir.

LPG Forklift

Resim 4: LPG forklift

3. Makine Fonksiyonları

Yük kaldırma

Yüke yavaşça yaklaşılmalı ve dikkatli bir şekilde girilmelidir. Yük kaldırılırken ağırlık limiti bilinmelidir ve hareketler yavaş, esnetmeden ve kontrollü olmalıdır.

Forklift kapasitesinin üzerindeki yükleri kaldırmaya çalışmayınız.

Yük taşıma

Forklift ile kapasite limitleri içindeki dengeli ve emniyetli bir şekilde yerleştirilmiş yükler taşınmalıdır. Forklift ile kapasitesinin üzerindeki yükleri taşımaya zorlamayınız.

Yük boşaltma

Yük boşaltılırken görmeden çalışılmamalı ve emniyet tedbirlerine dikkat edilmelidir.

Personel kaldırma

Forkliftin çatalları üzerinde zorunlu durumlar hariç hiçbir zaman personel kaldırmayınız. Eğer kaldırılacaksa standartlara uyan emniyet platformu kullanılmalıdır. Bunu kullanan operatör eğitilmeli ve buna uyması konusunda talimat verilmelidir.

Bir personeli kaldırmadan önce aşağıda belirtilenlerden emin olun:

 • Bir emniyet platformu çatallara ve taşıyıcıya tutturulmalıdır. 
 • Boş platform (insansız olarak) yukarı aşağı hareket ettirilerek asansörün emniyetli bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. 
 • Forklift doğru bir şekilde pozisyonlandırılmalı ve park freni uygulanmalıdır.
 • Yukarı tarafta bir engel bulunmamalıdır. 
 • Personel kaldırıldıktan sonra operatör kumandaları kullanmak için forkliftte kalmalı ve forklift hareket ettirilmemelidir.

Rampada hareket

Operatör aşağıdaki konularda eğitilmeli ve bunlara uyması konusunda talimat verilmelidir.

 • Rampa iniş ve çıkışta yavaş hareket edilmelidir. 
 • Rampada forkliftle dönüş yapılmamalıdır. 
 • Yüklü forkliftle yük öndeyken çıkılmalı ve geri geri inilmelidir. 
 • Yüksüz forklift ile inerken çatallar veya ataşman yokuş aşağı gelecek şekilde hareket edilmelidir. 
 • Yük tamamen geri yatırılmalı ve yerden mümkün olduğunca az kaldırılmalıdır.

4. Verimli Kullanma Yöntemleri

 • Yükün ebatları gözden geçirilerek ve yükün forkliftin kapasitesi sınırlarını içinde olduğundan emin olunmalıdır. 
 • Yükü alırken çatallar yükün altına mümkün olduğunca tamamen sokulmalı ve asansör yükü dengeleyecek şekilde geri yatırılmamalıdır. 
 • Yük kaldırılırken dikkatli olunmalıdır. Kaldırılmış yük ileri doğru yatırılmalıdır. İstifleme sırasında yükü dengelemek için çok az geri yatırılmalıdır. 
 • Yük geri yatırılmış, yük taşıyıcıya yaslanmış ve asansör tamamen geriye doğru yatırılmış vaziyette hareket edilmelidir. Bu işlem yükün çatallar üzerinde muhafazasına yardımcı olacak ve iyi bir ileri ve yan denge sağlayacaktır. Kaldırma mekanizmasını çatallar yere veya engellere değmeyecek kadar kaldırıp hareket edin. 
WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top